Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Hvorfor velge Ditt Tiltak BPA som tilbyder?

 • Grundig arbeidslederopplæring og oppfølging
 • En BPA-rådgiver med lang og solid erfaring
 • Dedikert rådgivning også utenom ordinær arbeidstid
 • Fleksibel bruk av vedtakstimer gjennom hele kalenderåret
 • Mulighet og ansvar for å rekruttere og lære opp assistentene dine
 • Digitale verktøy som forenkler din rolle som arbeidsleder
 • Egen håndbok for deg som er arbeidsleder
 • Supporttelefon som du kan ringe hele døgnet, hver dag, hele året

BPA for voksne


Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere helse- og omsorgstjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Tanken er at det er du som kjenner ditt behov best og derfor burde tjenesten være tilpasset slik du behøver. Ditt tiltak sin BPA ordning sikrer at du styrer ditt eget liv, og at du setter premissene for den hjelpen du er i behov av.

  BPA for barn

  Med BPA får barnet ditt anledning til å involvere seg i aktiviteter og sosiale sammenkomster på lik linje med alle andre barn. Med BPA fra Ditt Tiltak kan du ha fokus på å være forelder samtidig som assistenten(e) muliggjør det å leve et fleksibelt familieliv.

  Alle barn har rett til å bare være barn, og med BPA får barnet ditt muligheten til å leve et liv med frihet. Du og dere som foreldre er de som kjenner deres barn best. Ved tett og nær dialog med oss vil vi tilrettelegge for ordninger og logistikk sammen med dere slik at tjenesten gagner barnet og dere som familie på best mulig måte.

   Funksjonsassistanse

   Funksjonsassistanse gjør funksjonshemmede i stand til å utføre flere oppgaver og til å være i vanlig jobb. Funksjonsassistanse innvilges av NAV til bevegelseshemmede og synshemmede som skal starte i jobb eller som lærling, og som trenger praktisk assistanse i løpet av arbeidsdagen for å begynne eller bli værende i jobb. 

    BPA for kommuner

    Ditt Tiltak leverer BPA-tjenester av høy kvalitet på vegne av kommuner. Med Ditt Tiltak som BPA-leverandør kan kommunene forvente seg jevnlige møter, egen kontaktperson og grundig rapport over timeforbruk – månedlig eller kvartalsvis.

    Våre oppgitte timepriser dekker alle utgifter dere som kommune ev. har knyttet til oss som leverandør av BPA-tjenester. Dette medfører oversiktlighet for forbruk og at kommunene ikke får uforutsette utgifter. 

     Kommuner som har avtale med Ditt Tiltak

     • Alta kommune
     • Trondheim kommune
     • Tysvær kommune
     • Gjøvik kommune
     • Elverum kommune
     • Vindafjord kommune
     • Østre Toten
     • Vestre Toten
     • Nordre Land
     • Søndre Land

     Private tjenester / de som ikke har krav på BPA-assistent, men ønsker tjenester privat

     Ditt tiltak kan skreddersy tilbud for privatpersoner. Ta kontakt med oss, så avtaler vi en samtale for å avklare ønsker og behov. Det er også mulig for brukere med BPA-vedtak å bestille tjenester utover det som er innvilget i vedtaket fra kommunen.