Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

47 93 09 09 post@ditt-tiltak.no
Ditt Tiltak AS Grenseveien 91 Oslo 0607 PB 6575 Etterstad Norge
Vil du jobbe med oss? Se ledige stillinger

Hva er BPA?

BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Dette er et tilbud du kan søke kommunen om for å få hjelp til ordinære helse- og omsorgstjenesten. 

Med BPA er det du selv som bestemmer hvem du vil ha som assistent, hvilke oppgaver du vil ha hjelp til og når du ønsker assistansen utført.  

Behovene til BPA-mottakere er individuelle. I de fleste tilfeller er det gjerne snakk om hjelp til praktisk bistand til å utføre handlinger og oppgaver som vedkommende ville klart å gjennomføre hvis det ikke hadde vært for funksjonsnedsettelsen. 

Dette kan for eksempel være:

  • Bistand ved trening/opptrening
  • Praktiske gjøremål som husarbeid
  • Personlig stell som dusjing, hygiene og av- og påkledning
  • Følge til lege, tannlege, frisør eller annen behandling
  • Innkjøp og handling
  • Følge på sosiale og kulturelle aktiviteter
  • Pass, stell og henting av barn på SFO, skole eller i barnehage
  • Med på reise – for assistanse eller reisefølge
  • Tilberedning av mat og måltider

Hvem kan få BPA?

Hovedmålet med BPA er at du skal få et mest mulig aktivt og uavhengig liv selv med en funksjonsnedsettelse. 

BPA er et tilbud for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, spesielt for deg som er yngre enn 67 år og som har langvarig behov for hjelp på mer enn 25 timer i uken.

Du kan søke om BPA selv om du har behov for hjelp og assistanse i mindre enn 25 timer i uken. Gjelder dette for deg, skal kommunen din uansett vurdere din søknad.

Hvordan søker jeg om BPA?

Søknadsskjema for å tildelt BPA kan du som regel laste ned på nettsidene til din kommune. 

Søknaden sender du til kommunen din som videre behandler og godkjenner søknaden din. 

Hvor mange timer BPA du ev. får tildelt er avhengig av behovet ditt, som du dokumenterer i søknaden. Vedtaket fra kommunen skal være begrunnet, og inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist. 

I søknaden bør du være tydelig og detaljert når du beskriver hva du trenger hjelp til. Du bør også beskrive årsaken til hjelpebehovet.

Du er arbeidsleder for din BPA

Får du tildelt BPA, er det du som bruker som blir arbeidsleder for assistenten(e). Som arbeidsleder får du oppgaver du trolig ikke har utført før. Hvis du i begynnelsen merker at det kan bli vel mye nytt, kan oppgavene dine tilpasses slik at du gradvis får mer ansvar.

Hva koster BPA fra Ditt Tiltak?

BPA er en offentlig tjeneste som blir tildelt av kommunen der du bor gjennom et vedtak på X antall timer hjelp i uka. Kommunen kan kreve egenandel for noen av oppgavene i vedtaket, enten det er organisert som BPA eller i form av andre tjenester.

Praksisen i kommunene er forskjellig med hensyn til pris. I artikkelen belyser vi temaet Egenandel ut fra «Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester«.

Når du har fått tildelt BPA

Du kan selv velge hvem du vil benytte som leverandør av BPA. Dette kalles brukervalg. 

Du kan enten velge kommunen din som arbeidsgiver eller en privat leverandør av BPA som har avtale med kommunen din. Uansett om du velger kommunen eller en privat leverandør vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. 

Lovverk

Les hele § 2-1 d hos Norsk Lovdata som omfatter «Rett til brukerstyrt personlig assistanse»